Noutăți

Info Muntenia

Adunarea Generală a Conferinţei Muntenia

Departamentul Comunicare al Conferinței Muntenia va relata „la secundă“ deciziile Adunării Generale pe această pagină specială, dedicată acestui eveniment, precum și pe pagina de Facebook a Conferinței Muntenia.

Reîncărcați periodic pagina pentru actualizare!

Notă: Informațiile vor fi afișate începând cu cele mai proaspete informații.

————————————————————————————————————

Adunarea Generală a Conferinţei Muntenia a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea s-a încheiat!

Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru călăuzire și pentru spiritul de răspundere, seriozitate, ordine şi respect manifestat în dreptul delegaților.

Dumnezeu să-i binecuvânteze și să-i întărească!

————————————————————————————————————

Au fost aleși următorii responsabili de departament:

Departament Tineret şi Slujirea Copilului – Felix Mușat

Departament Relaţii Oficiale şi Libertate Religioasă – Mădălin Avramescu

Departament Comunicare – Mădălin Avramescu

Departament Educaţie – Valentin Filimon

Departament Viaţa de Familie – Valentin Filimon

Departament Şcoala de Sabat/Lucrare Personală – Bogdan Plătică 

Departament Asociația Pastorală – Gabriel Ișvan

De asemenea, a fost ales Comitetul Executiv al Conferinței Muntenia:

Robert Mandache, Gabriel Ișvan, Vali Bădescu, Felix Mușat, Valentin Filimon, Mădălin Avramescu, Plătică Bogdan, Director Centrul Medical Premed, Director Liceul Ștefan Demetrescu, Director Liceul Mihai Ionescu, Ciocârlan Ghorghe, Lucian Floricel, Claudiu Țepuș, Adelin Plătică, Mihai Lepădat, Alin Bunghez, Gigi Bărăgan, Dorel Crângașu, Daniel Coman

Dumnezeu să-i binecuvânteze și să-i întărească!

————————————————————————————————————

Pastorul Vali Bădescu a fost reconfirmat, pentru a treia oară,

Trezorier al Conferinţei Muntenia!

Născut în 1976, la Făcăieni, județul Ialomița, pastorul Vali Bădescu a absolvit Institutul Teologic Adventist din București, fiind licențiat în Teologie Pastorală Adventistă la Universitatea București și Master în Religie al Andrews University, SUA.

Anterior numirii sale ca Trezorier al Conferinței Muntenia, în anul 2013, a slujit ca pastor al mai multor Biserici Adventiste de Ziua a Șaptea din Ploiești și Buzău.

Este căsătorit cu Cătălina și au împreună doi copii: Filip și Clara.

Dumnezeu să-l binecuvânteze și să-l întărească!

————————————————————————————————————

Pastorul  Gabriel Ișvan a fost reconfirmat

Secretar al Conferinţei Muntenia!

Născut în 1979, la Braşov, pastorul Gabriel Işvan a absolvit Institutul Teologic Adventist din București, fiind licențiat în Teologie Pastorală Adventistă la Universitatea București.

De asemenea, a absolvit cursurile de Master în Teologie ale Universității Andrews, S.U.A și cele de Management Educațional și Comunicare Instituțională ale S.N.S.P.A.

Înainte de a fi desemnat, în 2019, Secretar Executiv, Gabriel Ișvan a coordonat Departamentul Relații Oficiale și Libertate Religioasă precum și Departamentul Educație. Anterior, a slujit ca pastor în mai multe Biserici Adventiste de Ziua a Șaptea din Bucureşti şi Făgăraş.

Este căsătorit cu Cristina și au împreună doi copii: Karina şi Mark.

Dumnezeu să-l binecuvânteze și să-l întărească!

————————————————————————————————————

După prezentarea Centrului Media Adventist și a Universității Adventus, Comitetul de Acreditări și-a prezentat raportul. Acesta a fost votat în unanimitate.

A fost prezentat și votat, de asemenea, în unanimitate, Raportul Comitetului de Planuri şi Hotărâri pentru 2021-2025

————————————————————————————————————

Pastorul  Robert Mandache a fost reconfirmat ca Președinte al Conferinţei Muntenia!

Născut în 1977, pastorul Robert Mandache este absolvent al Institutului Teologic Adventist din București și master în Comunicare și Relații Publice al Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative. De asemenea, este absolvent al cursurilor de formator acreditat și de competențe antreprenoriale.

Anterior numirii sale, în 2019, ca Președinte al Conferinței Muntenia, a slujit timp de opt ani, ca director al Departamentelor Copii și Tineret ale Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea – Conferința Muntenia și mai apoi ca Secretar Executiv.

Înainte de a fi ales în aceste poziții administrative, Robert Mandache a slujit ca pastor între anii 2000-2005 la Văleni, Dâmbovița, pentru ca ulterior, până în 2009 să păstorească și Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea Speranța din Târgoviște.

Robert Mandache este căsătorit cu Mirela din 1999 și împreună au doi copii: Albert și Arthur.

Dumnezeu să-l binecuvânteze și să-l întărească!

————————————————————————————————————

A fost prezentat, discutat și votat raportul trezorierului în funcție, pastorul Vali Bădescu. Delegații au votat Raportul Trezorierului în unanimitate. Urmează raportul directorilor de departament.

————————————————————————————————————

A fost ales Comitetul de Numiri!

Acesta propune Adunării Generale numele viitorilor administratori și responsabili de departament pentru următorii patru ani. Comitetul de numiri poate lucra prin vot deschis sau secret.

Președinte: Aurel Neațu

Consilier: George Pîrlitu și Barna Magyarosi

Pastori: Eduard Calugaru, Lucian Floricel, Costel Rădoi, Tisloveanu Silviu, Gheorghe Ciocârlan, Tiberius Georgescu, Bogdan Platică, Iacob Florin.

Membri: Paul Costache, Daniel Coman, Cătălin Soare, Bogdan Gâdea, Liviu Dumitraș, Silvian Stănescu, Nelu Codreanu, Gigi Bărăgan.

————————————————————————————————————

A fost ales Comitetul de Numiri!

Acesta propune Adunării Generale numele viitorilor administratori și responsabili de departament pentru următorii patru ani. Comitetul de numiri poate lucra prin vot deschis sau secret.

Președinte: Aurel Neațu
Consilieri: George Pîrlitu și Barna Magyarosi

Pastori: Eduard Calugaru, Lucian Floricel, Costel Rădoi, Tisloveanu Silviu, Gheorghe Ciocârlan, Tiberius Georgescu, Bogdan Platică, Iacob Florin.

Membri: Paul Costache, Daniel Coman, Cătălin Soare, Bogdan Gâdea, Liviu Dumitraș, Silvian Stănescu, Nelu Codreanu, Gigi Bărăgan.

————————————————————————————————————

A fost ales Comitetul de Acreditări!

Acesta propune Adunării Generale numele pastorilor care urmează să fie acreditaţi și reînnoirea scrisorilor de acreditare pentru angajaţii Conferinței Muntenia. Comitetul de acreditări votează propunerile prin ridicarea mâinii.

Președinte: Emil Jigău
Vice-președinte: Vali Bădescu
Pastori: Daniel Dincă, Adelin Plătică, Daniel Tudorie,
Membri: Livia Manea, Eliza Spătărelu, Gili Bărbulescu

————————————————————————————————————

A fost prezentat, discutat și votat raportul secretarului în funcție, pastorul Gabriel Ișvan. Delegații au votat Raportul Secretarului în unanimitate. Urmează raportul pastorului Vali Bădescu, Trezorier.

————————————————————————————————————

Lista membrilor Comitetului de Organizare a fost votată. Comitetul își începe lucrările în scurt timp.

Membri: Florentin Radu, Paul Costache, Aurel Stoian, Danubian Modoran, Emil Bobolea, Dan Doncea, Cosmin Neacșu, Alin Bunghez, Dorel Grigore, Daniel Tudorie, Pavel Popa, Daniel Coman, Mihai Brașov, Manea Livia, Cojocaru Gabriel, Costel Gogoneață, Gili Bărbulescu, Mădălin Neagu, Iacob Florin, Dumitraș Liviu, Iordache Ionuț, Marius Stancu, Stănescu Silvian, Cătălin Marica, Teofil Brașov, Daniel Dincă, Paul Gheorghiță, Dorin Sisu, Cătălin Arghir, Petre Brașov.

Comitetul de Organizare propune delegaţilor componenţa tuturor comitetelor de lucru inclusiv a Comitetului de Numiri (persoanele care vor propune numele viitorilor administratori și responsabili de departament). Odată cu acceptarea prin vot a raportului său, acest comitet îşi încheie existenţa.

Comitetul de organizare îşi prezintă în faţa Adunării Generale propunerile cu privire la toate comitetele, după următoarea procedură:

 1. Scurtă introducere a preşedintelui comitetului de organizare;
 2. Citirea integrală a numelor propuse pentru diferitele comitete;
 3. Recitirea numelor, comitet după comitet. Vot separat pentru fiecare comitet, după susţinere, şi alocare de timp pentru eventuale întrebări. Votul se exprimă prin ridicarea mâinii;
 4. Alegerea comitetului prin majoritatea simplă a voturilor exprimate.

————————————————————————————————————

A fost prezentat, discutat și votat raportul președintelui în funcție, pastorul Robert Mandache. Delegații au votat Raportul Președintelui în unanimitate.

Urmează apoi rapoartele pastorilor Gabriel Ișvan, Secretar, respectiv Vali Bădescu, Trezorier.

De asemenea, va fi prezentat și votat Raportul Comitetului de Planuri şi Hotărâri pentru 2021-2025.

————————————————————————————————————

Cuvântul de bun venit a fost rostit de pastorul Robert Mandache, președintele Conferinței Muntenia, iar pastorul Aurel Neațu, președintele Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea din România, a transmis un mesaj legat de importanța onorării lui Dumnezeu în orice circumstanțe și prin tot ceea ce facem.

În prezent au loc discuțiile și votul cu privire la agendă, regulament, delegați extraordinari și formarea comitetetului de organizare. Urmează prezentarea și discutarea raportului președintelui în funcție, pastorul Robert Mandache, precum și a rapoartelor pastorilor Gabriel Ișvan, Secretar, respectiv Vali Bădescu, Trezorier.

De asemenea, ulterior, va fi prezentat și votat Raportul Comitetului de Planuri şi Hotărâri pentru 2021-2025.

————————————————————————————————————

Adunarea Generală a Conferinţei Muntenia a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea a început!

Ne rugăm la Dumnezeu ca acest eveniment să aibă loc cu deplină conscrare, sub călăuzirea Duhului Sfânt şi cu multă rugăciune!

Cu ocazia Adunării Generale, fiecare dintre delegați și invitați a primit un dosar conținând:

– programul şi regulamentul desfăşurării Adunării Generale;

– lista delegaţilor;

– rapoartele diferitelor departamente și ale administratorilor;

– lista personal / pastori pensionari propuși pentru acreditare

– raportul Comitetului de Planuri și Hotărâri

– textul hotărârilor votate la ultima adunare generală.

AGENDĂ

                        Devoțional

                              Deschiderea lucrărilor

                              Rapoarte Administratori

 1. Raportul Președintelui
 2. Raportul Secretarului
 3. Raportul Trezorierului

Votare rapoarte

                                    Constituirea Comitetului de Organizare

                                    Lucru pe secțiuni

                        Pauză de masă

                        Votarea propunerilor Comitetului de Organizare

                                    Rapoarte Departamente:

 1. Raport Departament Isprăvnicie – Administrarea creștină a Vieții
 2. Raport Departamente Școala de Sabat și Lucrare Personală/Publicații
 3. Raport Departamente Tineret, Copii, Activitate Muzicală
 4. Raport Departament Viața de Familie
 5. Raport Departament Asociația Pastorală
 6. Raport Departament Educație
 7. Raport Departament Relații Publice și Libertate Religioasă
 8. Raport Departament Comunicare
 9. Raport Departament Spiritul Profetic
 10. Raport Departament Misiunea Femeii
 11. Raport Departament Misiune Externă
 12. Raport Departament Grupuri Etnice
 13. Raport ADRA

Votarea rapoartelor comitetelor de lucru

Acreditarea/Autorizarea personalului angajat

Votarea propunerilor Comitetului de numiri

                        Închiderea lucrărilor

————————————————————————————————————

Conform convocării oficiale, în data de 21 martie 2021, începând cu ora 9.00, are loc cea de-a XXVIII Adunare Generală a Conferinţei Muntenia a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea.

La acest eveniment, 372 de delegați, reprezentând cei peste 17.000 de credincioși adventiști din zona Munteniei, vor alege președintele, conducerea administrativă, departamentală, precum și Comitetul Executiv al Conferinţei Muntenia a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea pentru următorii patru ani.

Delegații, între care se află pastori și membri ai tuturor bisericilor locale, vor primi și dezbate rapoartele cu privire la starea Bisericii Adventiste din această zonă, activitățile desfășurate de cei trei administratori, de responsabilii de departamente și de conducătorii instituțiilor adventiste, urmând să stabilească, de asemenea, direcțiile prioritare pentru următoarea perioadă. Un alt punct important al evenimentului este reprezentat de acreditarea personalului pastoral.

Ne rugăm lui Dumnezeu ca acest eveniment să aibă loc cu deplină conscrare, sub călăuzirea Duhului Sfânt şi cu multă rugăciune, manifestându-se un spirit de răspundere, seriozitate, ordine şi respect.

Notă: Conferința Muntenia reprezintă Bisericile Adventiste de Ziua a Șaptea din Municipiul București și 10 județe ale zonelor Muntenia și Dobrogea: Brăila, Buzău, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Prahova, Tulcea.