Organizare

Organizare

Comitetul executiv

Comitetul executiv al Conferinței este organul de conducere între sesiunile Adunării generale și are deplina autoritate să acționeze în numele acesteia, având următoarele atribuții:
a) elaboreaza strategia conferintei, pe baza liniilor directoare stabilite de Adunarea generala, si promoveaza planurile Uniunii;
b) raspunde de bunul mers al vietii religioase si morale in cuprinsul conferintei;
c) vegheaza la pastrarea unitatii de doctrina, organizatie si practica religioasa;
d) hotaraste asupra administrarii bunurilor si valorilor conferintei;
e) completeaza locurile vacante produse in timpul mandatului sau. In cazul in care trebuie ales un nou presedinte, Comitetul executiv va fi condus de catre presedintele Uniunii sau de catre delegatul acestuia;
f) angajeaza dintre membrii Bisericii personalul necesar desfasurarii activitatii in conferinta, conform schemei de personal aprobate de Comitetul executiv al conferintei, si emite deciziile corespunzatoare;
g) hotaraste asupra definitivarilor, concedierilor si demisiilor privitoare la toti angajatii conferintei;
h) in intervalul dintre sesiuni, acrediteaza personalul si retrage acreditarea persoanelor nedemne. Retragerea acreditarii unei persoane din Comitetul executiv al conferintei se poate face numai cu aprobarea a doua treimi din numarul membrilor sai;
i) aproba bugetul conferintei si vegheaza la executarea lui; aproba bilantul contabil;
j) face propuneri Uniunii pentru hirotonirea pastorilor sau pentru retragerea calitatii de pastor;
k) hotaraste asupra mutarii pastorilor in cuprinsul conferintei;
l) stabileste sfera de activitate a personalului pastoral si administrativ;
m) stabileste atributiile directorilor de departamente;
n) exercita dreptul de disciplina asupra tuturor angajatilor conferintei, judecand in prima instanta abaterile savarsite;
o) accepta daruri, donatii, testamente, mosteniri, subventii, legate si altele;
p) sustine si apara interesele de orice natura ale conferintei;
r) hotaraste infiintarea de institutii subordonate conferintei;
s) avizeaza cererile de reprimire a persoanelor casatorite/recasatorite fara sa fi avut acest drept;
s) hotaraste mutarea sediului;
t) numeste delegatii pentru Adunarea generala a Uniunii de conferinte;
t) convoaca Adunarea generala a conferintei;
u) aproba infiintarea bisericilor locale;
v) hotaraste destinatia caselor de rugaciune, a caselor parohiale si a celorlalte imobile;
x) solutioneaza plangerile.

Componența actuală a comitetului executiv

Comitetul executiv al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea – Conferința Muntenia este format din următoarele persoane: Robert Mandache, Ișvan Gabriel, Bădescu Vali, Filimon Valentin, Plătică Bogdan, Mușat Felix, Avrămescu Mădălin, Dumitrașcu Liviu (director Premed), Manea Livia (director Mihai Ionescu), Mihalcea Adrian (director LTA), Ciocârlan Gheorghe, Floricel Lucian, Țepuș Claudiu, Plătică Adelin, Lepădat Mihai, Bunghez Alin, Bărăgan Gigi, Crângașu Dorel, Coman Daniel.

.


Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *