Organizare

Organizare

Comunicare

„veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.” Ioan 8, 32

Traducerea românească a Bibliei foloseşte un cuvânt vechi al libertăţii , „slobozenia”. A fi cu adevărat liber înseamnă să fii slobod, dezlegat de orice lucru sau idee care nu îţi permite să faci alegerile unui „om liber”.

De multe ori, în imaginea noastră pe care ne-o formăm despre lume, suntem „ţinuţi legaţi” cu diverse „lanţuri” mai mult sau mai puţin conştiente: prejudecăţi, tradiţii, obiceiuri, informaţii eronate care ne afectează percepţiile şi atitudinile faţă de anumite persoane, iniţiative sau instituţii.

Desigur uneori ne-ar putea plăcea sau am putea prefera alte opinii decât „vera” ( rădăcina latină a „ceea ce este”) însă pentru a fi cu adevărat liber omul are o singură opţiune: informarea cu privire la „ceea ce este” direct de la sursa, „nemodificată” de timp, prejudecăţi, manipulări sau interese diverse.

Pornind de la aceste consideraţii, viziunea Departamentului Comunicare este să comunice o imagine autentică a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea şi a învăţăturilor sale în interiorul şi în exteriorul organizaţiei folosind căi de comunicare diverse şi actuale.

În realizarea misiunii sale de a oferi şi transmite prin activităţile sale speranţă şi încredere, Departamentul Comunicare se ghidează după următoarele valori:

 • Onestitate
 • Transparenţă
 • Relevanţă
 • Excelenţă
 • Creativitate
 • Colaborare

Activităţile desfăşurate de către departament au la bază obţinerea şi diseminarea informaţiilor în interiorul şi exteriorul organizaţiei către: membri, angajaţi, simpatizanţi, jurnalişti, organizaţii sau persoane interesate de activităţile Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea dar şi obţinerea de feedback din partea acestora în vederea facilitării comunicării şi a înţelegerii mai bune a acţiunilor tuturor părţilor. În acest sens Departamentul Comunicare:

 • iniţiază, cultivă şi întreţine relaţii sănătoase cu cu membrii sau persoanele interesate în mod special sau ocazional de activităţile Bisericii Adventiste, organizaţii şi persoane publice şi private care pot avea un impact asupra activităţilor desfăşurate sau care pot dezvolta în parteneriat cu Biserică Adventistă de Ziua a Şaptea proiecte benefice societăţii
 • furnizează şi diseminează ştiri şi informaţii actuale în interiorul şi exteriorul organizaţiei Bisericii cu privire la activităţile acesteia în diverse domenii: sănătate, educaţie, cultură, libertate religioasă, misiune etc prin Agenţia Adventistă Română de Comunicare
 • prezintă poziţii oficiale cu privire la anumite evenimente sau problematici care afectează activitatea Bisericii sau cu privire la tendinţe ale societăţii şi colaborează cu instituţiile de presă laice sau religioase pentru a asigura o prezentare corectă şi obiectivă a evenimentelor, persoanelor sau instituţiilor evidenţiate cu anumite ocazii
 • încurajează şi promovează realizarea de proiecte cu impact pozitiv asupra societăţii în care îşi desfăşoară activitatea atât la nivel naţional cât şi la nivel local
 • realizează parteneriate cu instituţii de presă, medicale, de cultură şi de educaţie pentru proiecte cu impact major asupra societăţii
 • asigură sprijinul Bisericilor locale în ceea ce priveşte pregătirea de persoane calificate în domeniu şi oferă celor interesaţi resurse necesare pentru o activitate cât mai eficientă
 • asistă din punct de vedere al comunicării realizarea materialelor şi a evenimentelor de prezentare a activităţilor sau a învăţăturilor Bisericii
 • asigură suportul informaţional necesar pentru diseminarea corectă a informaţiilor şi conturarea unei imagini reale a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, nedistorsionate de zvonuri sau cunoaştere insuficientă prin elaborarea de materiale de prezentare oficiale a Bisericii Adventiste sau a altor organizaţii şi prin colaborarea strânsă cu mass-media şi alţi furnizori de informaţii.
 • intervine în situaţii de criză şi se asigură că toate informaţiile sunt corecte şi sunt livrate la timp. De asemenea, se asigură că prejudecăţile şi afirmaţiile fără acoperire nu iau locul informaţiilor reale sau încă necunoscute printr-o colaborare strânsă bazată pe onestitate cu jurnaliştii şi/sau toate persoanele implicate.

Gabriel Ișvan

Născut în 1979, la Braşov, pastorul Gabriel Işvan a absolvit Institutul Teologic Adventist din București, fiind licențiat în Teologie Pastorală Adventistă la Universitatea București.

De asemenea, a absolvit cursurile de Master în Teologie ale Universității Andrews, S.U.A și cele de Management Educațional și Comunicare Instituțională ale S.N.S.P.A.

Gabriel Ișvan a mai coordonat anterior Departamentul Relații Oficiale și Libertate Religioasă precum și Departamentul Educație. Anterior, a slujit ca pastor în mai multe Biserici Adventiste de Ziua a Șaptea din Bucureşti şi Făgăraş.

Este căsătorit cu Cristina și au împreună doi copii: Karina şi Mark.

Telefon: 0741-063.764
Email: gabrielisvan@adventist.ro


Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *