Categorie: Despre Noi

Toate articolele


Filosofia adventistă de ziua a șaptea cu privire la muzică (ghid)

God has woven music into the very fabric of His creation. When He made all things "the morning stars…

Read More

Cuvântul lui Dumnezeu

Sfânta Scriptură, Vechiul şi Noul Testament, constituie Cuvântul scris al lui Dumnezeu, transmis…

Read More

Dumnezeirea

Există un singur Dumnezeu: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, o unitate a trei Persoane coexis­tând d…

Read More

Dumnezeu Tatăl

Dumnezeu Tatăl cel veşnic este Creatorul, Izvorul, Susţinătorul şi Stăpânul întregii lumi cr…

Read More

Dumnezeu Fiul

Dumnezeu Fiul cel veşnic S-a întrupat în Isus Hristos. Prin El au fost create toate lucrurile, pr…

Read More

Dumnezeu Duhul Sfânt

Dumnezeu Duhul cel veşnic a fost activ împreună cu Tatăl şi cu Fiul în lucrarea de creare a lu…

Read More

Creaţia

Dumnezeu este Creator al tuturor lucrurilor şi a exprimat în Scriptură raportul autentic al activ…

Read More

Natura omului

Bărbatul şi femeia au fost făcuţi după chipul lui Dumnezeu, dotaţi cu individualitate, cu pute…

Read More

Marea luptă

Întreaga omenire este în prezent implicată în marea luptă dintre Hristos şi Satana, cu privire…

Read More

Viaţa, moartea şi învierea Domnului Hristos

În viaţa Domnului Hristos de perfectă ascultare de voinţa lui Dumnezeu, în suferinţele Sale, …

Read More