Categorie: Pressroom

Toate articolele


Informare coronavirus – recomandări pentru Bisericile Adventiste de Ziua a Șaptea – Conferința Muntenia

În atenția pastorilor și membrilor Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea de pe teritoriul Confe…

Read More